Tư vấn môi trường

Giai đoạn đầu triển khai một dự án, sau khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IRC), Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ERC) và con dấu công ty, các nhà đầu tư vẫn không thể bắt đầu hoạt động sản xuất nếu không có Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) hoặc báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt. Thủ tục áp dụng KBM/ĐTM phải được tiến hành ngay sau khi ban hành IRC và ERC và trước khi xuất xưởng và lắp đặt máy.

Hồ sơ KBM/ĐTM được duyệt có trình bày chi tiết các phương án, công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại (gọi chung là công trình XLCT). Cơ sở sản xuất, nhà máy của quý DN có thể thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT và phải lập Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Trong quá trình hoạt động, hằng năm chủ doanh nghiệp phải nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được lồng ghép, tích hợp các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp như: báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; báo cáo tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (nếu có); báo cáo tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có).

Thiên Nguyên hỗ trợ quý khách hàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp lý môi trường giúp tối ưu quy trình quản lý môi trường tại cơ sở, nhằm hạn chế các rủi ro do vi phạm quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường. Trong trường hợp, quý khách hàng cần một đơn vị vừa có chuyên môn về kỹ thuật vừa hiểu biết về pháp lý thì Thiên Nguyên sẵn sàng tư vấn, lập các hồ sơ môi trường:

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đánh giá tác động môi trường

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Quan trắc môi trường môi định kỳ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường