Vi sinh xử lý nước thải dạng lỏng

BAC LIQUI-1008 - Vi sinh xử lý nước thải dạng lỏng

Vi sinh xử lý nước thải BAC LIQUI-1008 là sản phẩm cốt lõi của dòng sản phẩm vi sinh môi trường, chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường. BAC LIQUI-1008 gồm 13 chủng vi sinh chọn lọc có hoạt tính mạnh như: Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Clostridium butyricum, Clostridium sartagoforme, Desulfo-vibrio vulgris, Desulfovibrio aminophilus, Geobacter lovleyi, Metha-nomethylovorans hollandica, Methanosarcina barkeri, Pseudomonas citronelloslis, Rhodopseudomonas palustris, Wolinella succinogenes.