Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp

BAC IND-1004 là tập hợp các chủng vi sinh được chọn lọc với mật độ cao cùng hệ enzyme hoạt tính để giải quyết hiệu quả các vấn đề về nước thải ngành công nghiệp sản xuất  như dệt may, cao su, mía đường, chăn nuôi,….

Hệ vi sinh đa dạng bởi vi sinh vật hiếu khí, enzyme giúp sản phẩm có khả năng hoạt động tốt đối với các loại nước thải khó xử lý và thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp.