Vi sinh ủ compost

BAC CS-1401 là chế phẩm sinh học bao gồm các chủng vi sinh có lợi và hệ enzyme hoạt tính nhằm thúc đẩy quá trình phân hủy để ủ phân compost. Bởi sự đa dạng của các chủng vi khuẩn và enzyme được phối trộn trong sản phẩm, nên sản phẩm tuyệt vời để ứng dụng trong việc ủ phân compost từ rác thải, phân chuồng, bùn sinh học, phụ phẩm và phê phẩm nông nghiệp,…

Những enzyme hoạt tính mạnh có trong sản phẩm sẽ phân hủy hàm lượng cao các chất hữu cơ có trong chất thải tạo ra 1 loại phân bón vi sinh hiệu quả sử dụng trong việc bón cho cây trồng và cải tạo thoái hóa đất, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, thoái hóa đất.