Vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt

BAC UB 1003 là sản phẩm được thiết kế xử lý cho nước thải sinh hoạt, đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát khả năng tạo bọt và dầu mỡ, cải thiện độ phân giải và giảm mùi hôi trong nước thải. Sản phẩm tập hợp đa chủng vi sinh ở mật độ cao thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí.